dívčí románTyp románu, zobrazující životní situace příznačné pro mladé dívky a jim určený k četbě. Příkladem umělecky hodnotných dívčích románů jsou Jane Eyrová Ch. Brontëové, román F. E. Sillanpádho Umírala mladičká a v české literatuře Robinsonka M. Majerové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: