diskordanceGeologie
(Dyskordance, latina], nesouhlasný, tj. většinou neparalelní styk dvou geologických těles, buďto sedimentárních souvrství nad sebou, nebo vyvřelých těles s okolními horninami, do nichž tělesa vnikají. Diskordance jsou různých typů. Nejvýznamnější je úhlová diskordance mezi sedimentárními souvrstvími, kdy horní souvrství většinou leží vodorovně nebo mírně ukloněno na strměji ukloněném nebo zvrásněném spodním souvrství. Plocha diskordance, určená časově, dokumentuje stáří deformací spodního souvrství, tj. stáří orogenetické (horotvorné) fáze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: fundament, konkordance, rhodanská fáze, žilný peň.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: