destilace[-ty-, latina], difúzní separační proces, důležitá laboratorní i průmyslová metoda čištění a dělení kapalných látek. Při jednoduché destilaci se kapalina při teplotě varu odpařuje v uzavřené nádobě, její páry se vedou do chladiče, kde ochlazením zkapalní a kapalina (destilát) se jímá v tzv. předloze. Méně těkavé kapalné podíly nebo nečistoty zůstávají ve varné nádobě. Při vakuové destilaci se destiluje při nižším tlaku a tím i nižší teplotě. Při frakční destilaci se různé podíly destilátu, vroucí při různých teplotách, jímají zvlášť. Destilace molekulární umožňuje za vysokého vakua destilovat vysokovroucí látky, které se při normální (atmosférické) destilaci (tj. při své teplotě varu) rozkládají. Při destilaci s vodní párou se vypařování těkavější kapaliny dociluje přeháněním přehřáté vodní páry (vzniká nižší teplota varu směsi než složek).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: bonifikátory, borovička, chladič laboratorní, demineralizace vody, frakce, izolace, lavorovice, nafta motorová, odsolování vody, ovocný destilát, samohonka, směs, stripování, tresť, zpětný tok.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: