děkabristéNovověk
[Ruština], ruští šlechtičtí revolucionáři na začátku 19. století, účastníci povstání proti samoděržaví a nevolnictví a za demokratické reformy v prosinci (rusky děkabr) 1825. Hlavními organizátory povstání byli důstojníci, účastnici vlastenecké války v roce 1812, ovlivnění idejemi francouzské buržoazní revoluce konce 18. století. První revoluční organizace vznikly v letech 1816–1821. – Svaz spásy, Svaz štěstí, roku 1821 Jižní a Severní spolek děkabristů. Programem bylo zrušení nevolnictví a ustavení republiky nebo konstituční monarchie s federativním uspořádáním. – Ozbrojené povstání vypuklo 25.12.1825 v Petrohradě a 29.12.1825–3.1.1826 u Černigovského pluku na Ukrajině s cílem donutit Senát k provedení demokratických přeměn. Povstání bylo potlačeno a jeho vůdcové P. I. Pestěl, S. I. Muravjov-Apostol, P. G. Kachovskij, M. P. Bestužev-Rjumin, K. F. Rylejev oběšeni, ostatní posláni do vyhnanství na Sibiř. Oběťmi represí se též stalo více než 3000 vojáků. Povstání děkabristů bylo prvním ozbrojeným vystoupením revolucionářů v Rusku a výrazně ovlivnilo rozmach další revoluční vlny v zemi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr Alexandrovič Bestužev, Alexandr Sergejevič Gribojedov, Alexej Petrovič Jermolov, Čita, Děnis Vasiljevič, Fjodor Nikolajevič Glinka, Kondratij Fjodorovič Rylejev, Konstantin Pavlovič Ruský, Michail Pavlovič Bestužev-Rjumin, Michail Sergejevič Lunin, Mikuláš I., Nikita Michajlovič Muravjov, Pavel Ivanovič Pestěl, petraševci, Petropavlovská pevnost, Plútarchos z Chairóneie, Sergej Ivanovič Muravjov-Apostol, Severní spolek, Spolek sjednocených Slovanů, Svaz blaha, Svaz spásy.

Reklama: