dánská literaturaLiteratura
Nejstaršími písemnými památkami jsou runové nápisy. Až do reformace převládala v literatuře latina, kterou užívala hlavně dějepisná literatura: životopisy svatých (sv. Knud) a historické kroniky (Roskildská kronika; Saxo Grammaticus). Z ostatní literatury zaslouží pozornost scholastická báseň Hexaemeron od A. Sunnesena (*1167 – †1228), lékařské spisy a mystická poezie sv. Brigity. V 15. století se objevily překlady rytířské poezie. První tištěnou knihou dánsky psanou je tzv. rýmovaná kronika (z roku 1482), překlad bible je z z roku 1524. V reformačním období převažovala literatura duchovní, hlavně písně a polemiky, začínaly vycházet sbírky lidových písní. Mezi básníky barokního období vynikali Thomas Kingo (*1634 – †1703) a Anders Arrebo (*1587 – †1637). Nejvýznamnějším prozaickým dílem jsou vzpomínky princezny Leonory Christiny (*1621 – †1698). Velkou osobností osvícenské doby je dramatik evropského významu L. Holberg, rodem Nor. Preromantismus reprezentuje lyrik a dramatik J. Etvald (*1743 – †1781). Dánská romantika se vyvíjela v těsném spojení s německou, zejména v díle Oehlenschlägerově, kdežto tvorba N. F. S. Grundtviga, B. S. Ingemanna (*1789 – †1862) a pohádkáře H. Ch. Andersena je liž čistě dánská. Romantické tendence přežívaly v Dánsku déle než jinde ve Skandinávii a teprve Brandesovo vystoupení vedlo kolem roku 1870 ke zrodu moderní, kritické a realistické literatury v dílech H. Drachmanna (*1846 – †1908), J. P. Jacobsena, H. Banga, H. Pontoppidana aj. Nejvýznamnějšim kritickým realistou 20. století je M. Andersen Nexo. V jeho stopách šli H. R. Kirk, Mogens Klitgaard (*1906 – †1945), H. Scherfig, W. Heinesen (*1900, autor z Faerských ostrovů). Zvláštní místo zaujímají v moderní tvorbě K. Blixenová (*1885 – †1962), H. Ch. Branner (*1903 – †1966) a Hansen. Současnou dánskou literaturu tvoří hlavně prozaici K. O. Bjarnhof (*1898), T. Bjernvig (*1918), O. Sarvig (*1921), O. Wivel (*1921), H. J. Lembourn (*1923), H. L. Jepsen (*1920), K. Rifbjerg (*1931), básník F. Jaeger (*1926).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: