dabingFilm a TV
[Angličtina], převedení mluveného textu filmu do jiného jazyka. Původní dialog je při překladu upravován tak, aby se zachoval nejen přesný obsah, ale aby i výslovnost a výběr slov odpovídaly co nejvíce originálu, tj. aby se příliš nelišila artikulace od pohybu rtů původního herce. Rovněž barva hlasu herce-dabéra má odpovídat zabarvení hlasu původního herce. Často jeden herec po léta dabuje stejného zahraničního kolegu, například F. Filipovský L. de Funése.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: dabingové studio, Eva Klepáčová, Jiří Štěpnička, Otakar Brousek.