ColonnaŠlechta
[Kolona], italský šlechtický rod. Ve 12. století dědici tusculských hrabat, do 16. století jeden z nejmocnějších rodů v Římě (jejích rivalem byl rod Orsini). Získali majetky v Neapolsku a v Anconě. Giacomo Sciarra Colonna, †1329, vůdce římských ghibellinů (římský senátor), roku 1328 korunoval na císaře „jménem římského lidu“ Ludvíka IV. Bavora (jediná císařská korunovace ve středověku narušující práva papežů). Pompeo Colonna, *1479–†1532, kardinál, básník. Jako představitel strany kardinálů podporujících císaře Karla V. měl podíl na ovládnutí a vyplenění Říma císařským vojskem (Sacco di Roma, 1527). Od roku 1529 vicekrál Neapolska. Marcantonio Colonna, †1584, vůdce papežských vojsk a lodí v bitvě u Lepanta 1571. Viz také Vittoria Collona, Martin V.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: