Code civil[Kod sivil, francouzština], Code Napoléon – francouzský občanský zákoník upravující majetkové a rodinné poměry. Byl vypracován v roce 1804 z podnětu Napoleona I. Během 19. století zaveden v řadě evropských zemí a ve francouzských koloniích, stal se vzorem pro občanské zákoníky jiných států, například Rakouska (1811).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jean-Jacques-Régis de Cambacérès.

Reklama: