Chmelnického povstáníProtipolské povstání ukrajinských kozáků v čele s hetmanem Bohdanem Chmelnickým (1648–1654). Na počátku dosáhli kozáci úspěchů, které vedly 18.8.1649 k uzavření zborovské dohody. Polský král Jan II. Kazimír zde uznal Chmelnického kozáckým hetmanem, byla obnovena práva kozáků. Rozpory mezi kozáckými vůdci však posléze umožnily Polákům přejít do protiútoku, roku 1651 byly Chmelnického jednotky zatlačeny za Dněpr. Kozácká rada poté začala jednat s ruským carem o pomoci, vyvrcholením bylo jednání Perejaslavské rady. Ta 18.1.1654 rozhodla o spojení tzv. Levobřežní Ukrajiny s Ruskem.

Datum vytvoření: 13. 6. 2008
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: mim