Chebská pánevGeomorfologický celek v České republice na jihozápadě Podkrušnohorské oblasti. Nejvyšší je Doubravský vrch, 534 m n.m. Tektonická sníženina vyplněná miocenními jezerními jíly a písky, většinou zakrytými pliocenními až staropleistocenními sedimenty. Plošinný erozně denudační a akumulační povrch, široká a mělká údolí Ohře, Odravy a přítoků. Mladé tektonické kotliny. Vývěry minerálních pramenů. Třetihorní hnědouhelná pánev oddělená od sousední Sokolovské pánve fylitovým hřbetem u Chlumu nad Ohří. Slojové pásmo má mocnost až 30 m.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Komorní hůrka, Podkrušnohorská oblast.