chartúmská kulturaPravěk
Komplex neolitických kultur ze 4. tisíciletí př.n.l., nazvaný podle nálezů z okolí súdánského hlavního města Chartúmu. Chronologicky se dělí na raně chartúmskou kulturu, jež se vyznačuje štípanými nástroji a keramikou prostých tvarů i zbraněmi, svědčícími o důležitosti lovu a rybolovu, a kulturu „žlábkovitých dlát“ (podle četných nálezů těchto nástrojů), charakterizovanou vyvinutější keramikou a doklady o chovu dobytka. Chartúmská kultura měla spojitost s vývojem v Egyptě a zřetelně ovlivňovala též kulturu východní a střední Sahary.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 1. 2007
Autor: -red-