český masívZvednutá kra uvnitř evropských hercynid, jejich severovýchodní variské větve. Omezení je zlomové i transgresívní. Je to území Čech a severozápadní Moravy, zasahuje do Polska, Německa a Rakouska. Tvoří jej patro moldanubické (nejstarší předsvrchnoproterozoické), kadomské, na severovýchodě kaledonské, dále variské a nejmladší alpínské. Hlavními horninami jsou žuly a přeměněné granulity, ruly, amfibolity.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: moldanubikum, zoogeografické členění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: