čáslavský sněmZemský český sněm v Čáslavi 3. – 7.6.1421; poprvé v českých dějinách byl sněm vrcholným orgánem státu. Čáslavský sněm neuznal Zikmunda Lucemburského za českého krále, vyhlásil čtyři artikuly pražské a ustanovil prozatímní zemskou vládu (5 pánů, 5 rytířů, 4 pražané, 4 zástupci ostatních měst a 2 zástupci táborské obce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: čtyři pražské artikuly, Jan Sádlo z Kostelce, Oldřich z Hradce, Zikmund Lucemburský.