CabalPolitologie / Náboženství / Šlechta
[Kebel], pejorativní označení představitelů anglické katolické aristokracie (cabala znamená též anglicky tajná věda, okultní záležitost) podporující zákulisní snahy Karla II. o získání převahy nad parlamentem; název odvozen z počátečních písmen ministrů (Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale), kteří získali postupně moc v letech 1667–1671. Členové vlády se podíleli na uzavření tajného spojenectví Karla II. s Ludvíkem XIV.; v roce 1672 vláda podpořila královo Prohlášení shovívavosti (Declaration of Indulgence) o zrovnoprávnění katolíků s anglikány, které však roku1673 parlament zrušil; v letech 1673–1674 museli představitelé Cabal v důsledku Test Actu opustit státní úřady.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anthony Ashley Cooper, 1. hrabě ze Shaftesbury, George Villiers, 2. vévoda z Buckinghamu, Thomas Clifford.