brzdaTechnika / Strojnictví / Doprava

Zařízení, které zpomaluje nebo úplně zastavuje pohyb stroje (viz též brzdění). Podle konstrukce se rozeznává brzda špalíková, pásová, čelisťová, disková, lamelová. Může být ovládána mechanicky (tlakem vyvozeným lidskou silou nebo pružinou), hydraulicky (tlakem kapaliny od tlakového čerpadla), pneumaticky (přetlakem od kompresoru nebo podtlakem od vývěvy), elektromagneticky (tahem elektromagnetu) nebo samočinně bez přímého zásahu člověka (například působením odstředivé síly). U elektrických vozidel se jako brzdy používají hnací motory pracující jako dynama, jejichž proud se v odpornících mění v odpadní teplo, případně používá k nabíjení akumulátoru.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: brzdový buben, lano, protismykové zařízení.Reklama: