Brněnská vrchovinaGeomorfologická oblast v České republice v Českomoravské subprovincii. Nejvyšší hora je Skalky, 735 n.m. Je to soustava vrchovin, pahorkatí a brázd z vyvřelin brněnského masívu dále devonských, spodnokarbonských a permokarbonských sedimentů, v sníženinách též s miocenními uloženinami. Člení se na celky: Bobravsko a Drahanskou vrchovinu a Boskovickou brázdu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bobravská vrchovina, Boskovická brázda, Česko-moravská subprovincie, Drahanská vrchovina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: