Borisova-Oppenheimerova metodaFyzika
[Openhajmrova], chemická fyzika, metoda výpočtu vazbových konstant mezi atomy. Používá adiabatické přiblížení – rychlý pohyb elektronů je adiabaticky ovlivňován pomalým pohybem atomových jader.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: