bonapartistéSkupina působící v politickém životě Francie po roce 1815. Bonapartisté byli stoupenci Napoleona I. a obhajovali nároky rodiny Bonapartů. Sehráli důležitou roli při politickém vzestupu Napoleona III. a udržovali se vliv v armádě a úřednictvu. Ještě roku 1855 získali v parlamentních volbách 80 mandátů. Podpora aktivit generála Boulangera (tzv. Boulangerova krize) znamenala pokles jejich významu.

Datum vytvoření: 12. 3. 2008
Datum aktualizace: 12. 3. 2008
Autor: mim

Reklama: