Boltzmannova konstantaznačka k, podíl molové (plynové) konstanty R a Avogadrovy konstanty NA (čísla) k = R:NA = (1,38054 ± 0,00018) . 10-23 J . K-1

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Rayleighův-Jeansův vyzařovací zákon, univerzální konstanty, Wienův vyzařovací zákon.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: