Bohumil Čada*2.3.1940 (Verměřovice), český politik. Vystudoval zemědělskou technickou školu v Hradci Králové, pracoval jako účetní instruktor pro JZD na ONV Žamberk. V letech 1965-1966 absolvoval postgraduální studium na PF UK v Praze. V roce 1967 se přestěhoval do Damníkova, kde pracoval jako ekonom zemědělského družstva, od roku 1970 na ekonomickém úseku Okresní zemědělské správy v Ústí nad Orlicí. V roce 1972 byl jmenován hlavním ekonomem okresní zemědělské správy, v roce 1978 podal výpověď, později pracoval jako ekonom zemědělského družstva v Žichlínku. V letech 1971-1974 absolvoval studium při zaměstnání v rámci Institutu pro vzdělání pracovníků v zemědělství na VŠZ v Českých Budějovicích. V prosinci 1989 vstoupil do Čs. strany lidové. Počátkem roku 1990 byl zvolen do funkce předsedy výboru lidové kontroly ONV Ústí nad Orlicí, po zřízení okresního úřadu byl jmenován vedoucím finančního referátu a zástupcem přednosty OkÚ. Od roku 1992 byl přednostou Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, v letech 1996-2004 byl senátorem Senátu Parlamentu České republiky.

Datum vytvoření: 14. 9. 2000
Datum aktualizace: 1. 6. 2007
Autor: -JH-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: