bohriumChemické prvky

[Bórium, podle dánského fyzika N. Bohra], Bh, chemický prvek ze skupiny transuranů periodické soustavy prvků, protonové číslo 107, radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v urychlovačích. Fyzikální vlastnosti zatím nebyly přesně stanoveny s ohledem na jeho nestálost a nedostatečné množství. Poprvé bylo bohrium připraveno v roce 1976 ostřelováním izotopu bismutu jádry chromu v Dubně, v SSSR. Je známo zatím 16 izotopů, z nichž nejstabilnější 270Bh, objevený v roce 2006, má poločas rozpadu 60 sekund. Původní název prvku nielsbohrium byl v roce 1997 na zasedání Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) definitivně změněn na bohrium.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: transurany.Reklama: