bohemismusJazykověda

[Bohemizmus, latina], prostředek přejatý z češtiny do jiného jazyka nebo v něm podle češtiny vytvořený (např. robot).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2023
Autor: -red-

Reklama: