bodováníJeden ze způsobů hodnocení sportovních výkonů. Přidělování bodů na základě srovnávání konkrétního tělesného cvičení s normovaným modelovým průběhem prováděno jedním nebo více rozhodčími.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-