bodovací tabulkyŘady číselných hodnot sportovních výsledků, k nimž jsou přiřazeny bodové hodnoty. Slouží k hodnocení sportovních výkonů měřených pomocí fyzikálních jednotek. Pro převod hodnoty výkonu x na bodové hodnoty y je vhodný vztah y2 = p·x3 – q, kde p a q jsou počáteční a maximální hodnoty. V atletice se dříve používaly tzv. finské, nyní bruselské bodovací tabulky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2000
Autor: -red-

Reklama: