bodová frekvenceEkologie, četnost výskytu a rozložení jednotlivých populací rostlin ve struktuře bylinných porostů. Údaje pro bodové frekvence se získají šikmým nebo kolmým vpichováním jehel (sond) do vegetačního krytu a zaznamenáním dotyků hrotů těchto jehel se zúčastněnými druhy rostlin (tzv. metoda point – quadrant).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: