bod vzplanutíTeplota vzplanutí – nejnižší teplota kapalné organické látky (ropy), při níž unikne ze zahřívaného vzorku nad jeho hladinu do vzduchu tolik par, že vzniklá směs par a vzduchu dosahuje dolní meze výbušnosti. Při přiblížení pomocného plamene tato směs vzplane a opět zhasne.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2000
Autor: -red-

Reklama: