bod varuTeplota varu – teplota, při níž tlak nasycené páry je roven vnějšímu tlaku, jemuž je látka vystavena. Za teploty varu probíhá vypařování v celém objemu (var). Teplota varu stoupá s rostoucím tlakem. Nejvyšší teploty varu je dosaženo při kritické teplotě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: barotermometr.