bod samozápaluTeplota samozápalu – teplota, při níž se látka za daných podmínek samovolně vznítí (samovznícení). Jev je podmíněn přítomností oxidující látky, zpravidla vzdušného kyslíku. Teplota samozápalu je důležitá například při skladování uhlí. Viz také samovznícení uhlí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-