bodGeodézie, trvale vyznačený bod v terénu určený geodetickými souřadnicemi svého průmětu do výpočetní plochy, popřípadě pravoúhlými souřadnicemi rovinného obrazu průmětem a výškou bodu nad ním.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-