bočníkElektrotechnika

Elektrotechnika, šunt, shunt – odpor (impedance) zapojený paralelně zpravidla k (nejen měřicímu) přístroji. Tím vznikne proudový dělič, v němž se proud rozdělí v opačném poměru, než je poměr odporů bočníku a přístroje. Pro zachování stejných vlastností přístroje musí by splněna podmínka kmitočtové nezávislosti děliče (například u ampérmetrů na střídavý proud), časové konstanty obou větví musí být stejné, s klesajícím odporem bočníku musí úměrně ubývat jeho indukčnost a musí zůstat zachována stejná teplotní závislost odporu bočníku a měřicího přístroje. Bočník se používá hlavně ke změně rozsahu ampérmetrů a galvanometrů nebo dříve pro regulaci elektrických pohonů. Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 10. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: šuntování.