Boaz a JachiuJména měděných sloupů Šalomounova chrámu o celkové výšce přes 18 m. Jejich funkce pravděpodobně souvisela s kultem plodnosti, vyjádřeným falickou symbolikou a s kultem slunce. Hlubší symbolismus obou sloupů byl dáván do souvislosti s Mojžíšovými výroky o oblakovém sloupu ve dne a ohnivém sloupu v noci (kadidlové oltáře).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2006
Autor: -red-

Reklama: