blokGeologie
Geologie, [němčina], tektonicky omezené horninové těleso zemské kůry nebo litosféry zhruba izometrického půdorysu. Bloky jsou ohraničeny zpravidla strmě ukloněnými zlomy a podle hustoty zlomů jsou pak bloky různé plošné velikosti i hloubkového dosahu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 2. 2006
Autor: -red-