Zlatý řez

Minuta s encyklopedií - 19. 01. 2006



Zatímco s Pythagorovou větou se seznamují už žáci základních škol, pojem zlatého řezu není tak všeobecně znám. A přitom v minulosti sehrál významnou úlohu daleko přesahující rámec matematiky. Rozdělit určitou míru v poměru zlatého řezu znamená rozdělit ji tak, aby se její menší část měla k větší stejně jako větší část k celku. Tento harmonický proporční vztah je odnepaměti používán v architektuře, malířství i sochařství. Už Egypťané používali při stavbě pyramid kvocient, nazvaný seqt, který později objevili i staří Řekové. V renesanci, která se o antickou kulturu opírala, byli matematici tak okouzleni tímto poměrem, že jej nazývali božským poměrem (divina proportio). Názvů zlatý řez a zlatý poměr se začalo užívat až v 19. století.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-



Další články