Vteřina versus sekunda

Minuta s encyklopedií - 20. 08. 2006Když se roku 1974 usnesením vlády tehdejší Československé socialistické republiky stal mezinárodní systém jednotek SI závazným i u nás, pro časovou jednotku se místo vžitého označení „vteřina“ začalo důsledně používat termínu „sekunda“. Vteřina je totiž v soustavě SI vedlejší jednotkou pro rovinný úhel. Jako jednotku časovou se ovšem vteřinu vymýtit nepodařilo a dnes je volba užití správného termínu jen otázkou zvukomalebnosti, neboť z kontextu vždy jednoznačně vyplývá, hovoříme-li o čase či o úhlu. Slovo vteřina vzniklo v době českého obrození, kdy si patrně Václav Hanka ve snaze počeštit latinské „secunda“ přeložil tento výraz správně jako „druhý“. Nabízející se „družinu“ nemohl z pochopitelných důvodů použít, a obrátil se tedy k jiným slovanským jazykům, konkrétně k ruštině. V té se používá výraz „vtaroj“ a obrozenci z něj přes počeštěný „vterý“ udělali „vteřinu“.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články