Varhany

Minuta s encyklopedií - 14. 04. 2007Předchůdcem dnešních varhan byl pravděpodobně čínský dechový nástroj nazývaný šeng, který znali i Římané. Měl však s dnešní podobou varhan jen málo společného stejně jako i následující upravené modely. Společným prvkem byla píšťala jako zdroj zvuku, ke stlačování vzduchu se používalo vodního stroje. V raném středověku se varhany staly oblíbeným světským nástrojem, o což se zasloužil nejspíše papež Vitalian v polovině 7. století. Od století 11. už varhany pozvolna nabývaly dnešní podoby, i když byly ještě nástrojem velmi těžkopádným. Jejich měchy byly zhotovovány z kůže a byly šity patrně stejně jako měchy kovářské. Varhany neměly klávesy, ale jakási šoupátka, jejichž vysunutím se rozezněly píšťaly. V období renesance došlo k podstatnému rozšíření tónového rozsahu varhan. Nástroj byl už vybaven klaviaturou a možností barevných a dynamických změn pomocí rejstříků.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články