Těsnopis

Minuta s encyklopedií - 19. 10. 2007Zjednodušené písmo určené pro rychlý a úsporný zápis informací vytvořil již v 1. století př. n. l. Marcus Tillius Tiro. Jeho tak zvané tironské značky byly užívány pro zápis jednání římského senátu. Využívaly hieroglyfického principu, v němž pro nejčastěji používaná slova existují jednoduché znaky. Částečně je na tomto principu založen i novodobý těsnopis. Pro některá slova nebo sousloví zavádí jediný znak, další znaky jsou používány pro časté skupiny hlásek. Navíc je jako další rozlišovací prvek používána poloha znaku vůči řádku a zesílení tahu. Pro každý jazyk bylo třeba vytvořit zvláštní těsnopisnou soustavu, pro češtinu je od roku 1921 používána soustava PhDr. Aloise Herolta a Ing. Svojmíra Mikulíka. Rychlostní rekord v psaní těsnopisem byl vytvořen v roce 1957, když Miloš Matula zapsal 200 slov za minutu. Pro zápis běžné mluvy však stačí rychlost kolem 100 slov za minutu.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články