Svatý Šebestián

Minuta s encyklopedií - 03. 06. 2007Světec, jehož svátek si připomínáme každoročně 20. ledna, je patronem vojáků a válečných invalidů a ochráncem proti moru. Legenda vypráví, že Šebestián byl důstojníkem tělesné gardy císaře Diokleciána, který byl zapáleným pronásledovatelem křesťanů. V jeho službách využil Šebestián možnost přístupu k celám s vězni, kterým se pak snažil všemožně pomáhat. Když se to císař dozvěděl, nechal svého neposlušného služebníka přivázat ke stromu a střílet na něj z luků. Šebestiána probodaného šípy našla vdova Irena, která se zasloužila o mladíkovo brzké uzdravení. Šebestián pak znovu Diokleciána obvinil z pronásledování křesťanů. Císařovi služebníci rebela dlouze bili a jeho mrtvé tělo hodili do stoky. Odtud jej vylovila jistá paní Lucina a pohřbila na místě dnešní baziliky svatého Šebestiána. Světec je často zobrazován jako mladý muž připoutaný ke stromu a probodaný mnoha šípy.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články