Svatý Matouš

Minuta s encyklopedií - 02. 11. 2007O světci, jehož svátek je v západních církvích slaven 21. září, toho nevíme příliš. Přitom právě on je údajným autorem prvního evangelia obsahujícího pět řečí Kristových včetně populárního Kázání na hoře. Matouš pracoval patrně jako celník či výběrčí daní v městě Kafarnaum. Z bible známe několik útržků z jeho života poté, co byl přijat mezi Kristovy učedníky. Podle legendy nadiktoval text svého evangelia až dlouhou dobu po Ježíšově smrti, snad v Etiopii, kam odešel a kde zemřel mučednickou smrtí. Ovšem ani konec Matoušova života není příliš jasný. Detaily o jeho umučení jsou sporné, datum úmrtí úplně neznámé. Mnohé prameny se dokonce ani neshodují na jeho údajné smrti v Etiopii. Matoušovy ostatky jsou dnes uloženy ve měste Salerno v italské Kampánii. Výtvarné umění zobrazuje tohoto světce většinou spolu s andělem, který mu diktuje slova evangelia.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články