Svatba

Minuta s encyklopedií - 07. 06. 2007Svatební obřad je starý snad jako lidstvo samo, i když samotný akt uzavření manželství má v různých dobách a v různých částech světa různou podobu. Už v dobách úsvitu lidských dějin šlo o záležitost, která byla významnou událostí nejen pro celou rodinu, ale pro celý kmen, protože dobrý sňatek se mohl příznivě projevit v jeho síle a hospodářské situaci. Proto nebylo žádnou výjimkou, že uzavření sňatku předcházela celá řada právních aktů, které měly zabezpečit výhodné podmínky nejen pro oba hlavní aktéry, ale i pro jejich okolí. Dlouhou dobu byla například oblíbeným trikem příbuzenstva nevěsty tak zvaná „cena za nevěstu“, kdy byl ženich povinen hmotně vyplatit svou nastávající. Dodnes je tento zvyk praktikován v některých částech Afriky a například standardní cena za nevěstu z kmene Zuluů je 13 kusů dobytka.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články