Suezský průplav

Minuta s encyklopedií - 22. 03. 2007Myšlenkou propojení Středozemního a Rudého moře se zabývali už egyptští faraonové v době před asi 4000 lety. V 6. století př. n. l. se ji pokusil zrealizovat Necho II., ovšem neúspěšně. Jeho projektu se po sto letech ujal Dáreios I. a podle několika historických pramenů také dílo dokončil. Hérodotos uvádí, že jeho průplav nebyl přímý a že na jeho proplutí bylo třeba čtyř dnů. Za římských dob byl průplav zdokonalen, ale v pozdějších dobách byl zanesen pískem. Plány z dob benátské říše, Ludvíka XIV. a Napoleona nebyly nikdy realizovány, a tak se úkolu zbudování průplavu ujal francouzský inženýr Ferdinand Lesseps až v roce 1869. Jeho kanál byl dlouhý 161 kilometrů, 8 metrů hluboký a 22 metry široký. Po více než sto letech byl průplav rozšířen a prohlouben, aby jím mohly proplout i těžké tankery.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články