Stavění máje

Minuta s encyklopedií - 06. 08. 2007V předvečer 1. května bývalo tradičním zvykem mladých jinochů porazit v lese strom, vyrobit z něj tzv. máj a postavit ji pod okny své vyvolené. Částečně oklestěný a ozdobený jehličnan byl výrazem mladíkovy lásky a touhy pojmout jím oslovené děvče za manželku. Tento zvyk býval praktikován už v dobách středověku, nejstarší záznamy o něm pocházejí ze 16. století. Mimo těchto malých soukromých májí bývají vztyčovány i velké máje obecní. Vybírán pro ně bývá pokud možno co nejvyšší dobře rostlý strom, který je mimo vrchních větví zbaven kůry a zasazen na návsi. Na jeho výrobě se podílí celá chasa mladíků, která má pak za úkol postavenou máj hlídat po celou noc před odcizením nebo poražením hochy z jiné vsi. Jinak by totiž bylo znemožněno konání veselice u příležitosti kácení máje.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články