Srpen v pranostikách

Minuta s encyklopedií - 22. 01. 2007Dnes osmý měsíc roku byl ve starořímském kalendáři označován jako sextilis, neboť rok tehdy začínal březnem. Když římský senát udělil císaři Oktaviánovi vládnoucímu na přelomu letopočtu titul Augustus, tedy „Vznešený“, byl na jeho počest přejmenován i tento měsíc a latinský název pak přejala většina evropských jazyků. Český výraz „srpen“ nejspíše naznačuje, že v tomto měsíci vládne srp, tedy žně. Byl ovšem vysloven i názor, že slovo „srpen“ patrně souvisí s litevským „sirpsti“, což znamená zráti. Mnoho srpnových pranostik si všímá teplot. Patrně proto, že i když je srpen po červenci druhým nejteplejším měsícem roku, není tak bohatý na déšť. Přesto se ale vyskytují pranostiky, které si všímají srážek v srpnu, jako například „když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší” nebo „srpen k zimě hledí a rád vodu cedí“.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články