Samovznícení

Minuta s encyklopedií - 21. 12. 2007V bulvárním tisku, v pseudovědeckých publikacích nebo v televizních pořadech zabývajících se tajemnem a nadpřirozenem se můžeme dovědět o nevysvětlitelných případech spontánního samovznícení člověka. Tyto bizarní a děsivé události jsou možná o to poutavější, že se je zatím nepodařilo zcela uspokojivě vysvětlit. Jeden z prvních zaznamenaných případů samovznícení člověka pochází z roku 1613, kdy v anglickém hrabství Dorset vzplanul tesař John Hitchen a jeho dítě. Tesařova manželka byla sice ohněm zasažena, příhodu však přežila. Podobných případů jsou dodnes nahlášeny stovky a můžeme mezi nimi vysledovat podobné rysy. Vzplanuvší tělo je téměř celé zpopelněno, přitom se ale oheň nerozšiřuje do okolí, takže šaty bývají zachovány. Teorií vysvětlujících tento nezvyklý jev je hned několik. Operují s takovými vysvětleními, jako je čarodějnictví, nedopalek cigarety, alkoholismus, elektrostatické jevy, knotová teorie, kulový blesk nebo duševní sebevražda.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články