Rybníkářství

Minuta s encyklopedií - 04. 08. 2007Odvětví rybářství zabývající se chovem ryb v rybnících má v našich zemích bohatou tradici, neboť první rybníky byly u nás zakládány již ve 12. století. Ve 13. a 14. století bylo rybníkářské řemeslo významně rozvíjeno zejména díky jihočeskému rodu pánů z Růže. Vedle produkce ryb se totiž zakládání rybníků projevovalo i v odvodňování celých oblastí dosud neproduktivní půdy. Vznikala úrodná pole a místa pro nové osady či rozšíření dosavadních vesnic. V 16. století už výměra rybníků v Čechách činila asi 180 tisíc ha. Během třicetileté války ale rybníkářství v Čechách postupně upadalo a na přelomu 18. a 19. století byly rybníky rušeny ve velkém. Do roku 1840 kleslo množství rybniční plochy na celou polovinu. Zachována ale zůstala většina jihočeských rybníků, které dnes tvoří 16 vodohospodářských soustav spádovaných převážně do povodí Lužnice a Nežárky.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články