Rozpočitadla

Minuta s encyklopedií - 30. 03. 2007Doba ani důvod vzniku prvních dětských rozpočitadel není známa. Jisto je, že rozpočitadla se spolu s říkadly vyskytují ve všech dobách a téměř ve všech oblastech světa. Historikům pomáhají stará rozpočitadla vystopovat méně známé události a jazykovědci se jejich prostřednictvím zajímají o spontánně vznikající slova. Až na výjimky jde o anonymní slovesná díla, která se šířila dlouhou dobu ústním podáním. Několik generací dětí přetvařovalo jednotlivá slova do nesmyslné podoby. Je ale téměř jisté, že zkomoleniny jsou základním nosným prvkem dětských rozpočitadel. Děti patrně zaslechly slovo, které mohly jen obtížně reprodukovat, a proto je nahradily podobně znějícím novotvarem. Ostatně smysl slov nehraje v rozpočitadlech žádnou roli, jde především o rytmus, s jehož pomocí dochází v malém rituálu k vyřazení někoho z kola ven.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články