Rhodský kolos

Minuta s encyklopedií - 31. 01. 2006V roce 305 př. n. l. byl ostrov Rhodos v Egejském moři obléhán vojsky krále Demetria I. Rhoďané však vzdorovali tak dlouho, že se znechucený Makedoňan nakonec spokojil s uzavřením míru a kvapně odplul. Když ostrované prodali veškerou výzbroj, kterou u nich zanechal, dali za utržené peněz postavit na znamení díků sochu boha Hélia. Její realizací byl pověřen Chárés z Lindu. O přesné podobě jednoho ze sedmi divů světa není dnes mnoho známo. Stál buď vzpřímeně na kraji města tváří k přístavu, nebo byl rozkročen přímo nad přístavem. Ve vztyčené ruce třímal pochodeň, jejíž oheň ukazoval lodím cestu. Už 66 let po svém postavení však podlehl silnému zemětřesení a zřítil se do moře. Řecký historik a zeměpisec Strabón později napsal: „Nyní leží na zemi, shozený zemětřesením, zlomený v kolenou.“

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články