Prostituce

Minuta s encyklopedií - 02. 10. 2007Poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo protihodnotu je mnohými často označováno za nejstarší řemeslo. I když by se o tomto tvrzení dalo zdárně polemizovat, je pravdou, že prostitutky byly známy již v hluboké historii. Své zlaté období zažily patrně ve starověkých Aténách a Korintu. Venušina služba, jak zde byla prostituce označována, byla dokonce využívána v boji proti homosexualitě. Aténský filozof a zákonodárce Solon nechal v rámci boje proti smilstvu mezi stejnými pohlavími zřídit v 6. století př. n. l. první nevěstinec. S nastupem křesťanství začala být prostituce chápána jako zavrženíhodná činnost, avšak církvi se ji zcela vymýtit nikdy nepodařilo. Ve vrcholném středověku se prostituce dokonce stala v pravém slova smyslu řemeslem, které bylo zatíženo daněmi a chráněno před nekalou konkurencí. Prostitutky byly ale zároveň nuceny provozovat svou činnost mimo centra, před branami měst.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články