Předpověď počasí

Minuta s encyklopedií - 15. 09. 2006Známý astronom Johannes Kepler v roce 1605 napsal: „Bude-li každý na svém místě pozorovat počasí a bude-li svá pozorování publikovat, přispěje tak k znamenitému užitku.“ Jako jeden z prvních si uvědomil, že od nespolehlivých pranostik je nutno přejít ke skutečně vědeckým předpovědím počasí. Prvním, kdo se zasloužil o pravidelné monitorování teploty, byl roku 1775 český astronom Josef Stepling, když zavedl pravidelné měření teplot v Klementinu. Jde dnes o jedno z nejdéle trvajících měření ve střední Evropě. Den slavnostního položení základního kamene ke stavbě Národního divadla 16. května 1868 úspěšně předpověděl jako slunný pan Vavřinec Seyček, vydavatel časopisu Prorok povětrnosti. Od ledna 1877 byly pak pravidelné předpovědi k dispozici všem, když je z Vídně telegraficky šířil c. k. Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus. Informace o počasí pak začaly otiskovat noviny, později rozhlas a televize.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články