Polární záře

Minuta s encyklopedií - 16. 09. 2007Pozorování magické hry barev nazývané polární září je typické pro oblasti magnetických pólů Země. Tak zvaný sluneční vítr, tedy plazma tvořená nabitými částicemi, je velkou rychlostí vtahován do horních vrstev atmosféry, kde se protony a volné elektrony srážejí s molekulami vzduchu a dochází k uvolňování energie ve formě světla. Nejčastěji k tomuto jevu dochází ve výškách mezi 80 a 130 kilometry a uvolněná energie může dosahovat až hodnoty 100 000 MW, což může působit rušení rádia, televize a elektrických sítí. Barevnost uvolněného světla je závislá na koncentraci plynů a je proto velmi proměnná. Polární záři lze ovšem pozorovat i mimo polární oblasti, i když jen velmi výjimečně. Vlivem velké sluneční aktivity nad Evropou koncem 16. století bylo možno tento jev spatřit i na našem území. I když nezvyklá záře na obloze tehdy vyplašila nejednoho člověka, podívaná to byla jistě jedinečná.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-Další články