Periodická tabulka prvků

Minuta s encyklopedií - 04. 12. 2007S objevem nových chemických prvků a zkoumáním jejich typických vlastností se ukázalo jako nutnost sestavit je do určitého systému. Už v roce 1829 přednesl německý chemik Johann Wolfgang Döbereiner svou teorii o triádách, tedy o tříčlenných skupinách podobně reagujících prvků. Čtyřicet let po něm publikoval Rus Dmitrij Ivanovič Mendělejev svůj periodický zákon, v němž vyslovil zjištění, že u prvků seřazených podle vzrůstající atomové hmotnosti se pravidelně opakují podobné vlastnosti. I když v několika případech musel učinit výjimku a těžší prvek předřadit lehčímu, pokusil se svůj zákon vyjádřit graficky do tak zvané periodické tabulky prvků. Dnes už známe důvod oněch Mendělejevových výjimek, když víme že prvky nejsou uspořádány podle relativní atomové hmotnosti, ale podle protonového čísla. Periodický zákon nebyl dlouho uznáván. Teprve až s objevením gallia, skandia a germania, které Mendělejev předpověděl již v roce 1871, byl všeobecně přijat.

Sdílet: Facebook Twitter

Autor: -JH-

Reklama:Další články